Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, November 5, 2014

Thử bột bánh mì sau khi ủ - DOUGH PROFFING TEST
Muốn thử bột xem đã đủ thời gian Ủ chưa thì nhúng 1 ngón tay vào bột áo rồi nhấn vào bột:
**Ủ đúng thời gian (JUST RIGHT !!!)= nhấn ngón tay vào lủng 1 lổ trên bột - rút ngón tay ra thấy bột phồng trở lên phân nữa lổ hổng thì là đúng thời gian và độ nở rồi - có thể đem nướng.

**Ủ chưa tới (UNDER PROOF) = nhấn ngón tay vào - rút ra mà bột phồng căng bằng phẵng mặt trở lại, lổ nhấn không còn thấy nữa có nghĩa là bột chưa nở - cần phải để ủ thêm nữa - rồi thử lại.

**Ủ quá giờ (OVER PROOF) = nhấn ngón tay vào - lủng 1 lổ xâu mà không thấy bột nở lên chút nào là mình đã ủ bột quá lâu - bánh mì nướng ra sẽ bị khô ruột sau 1 ngày và có chút vị chua.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails