Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, November 30, 2014

BREAD STUFFING(made by Lily)
Job well done sweetie!


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails