Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, November 13, 2014

Rổ Inox - Stainless Strainers

 để đổ bún nóng ra tốt hơn là đổ chất nóng vào rổ nhựa
 để đồ chiên ra - lưới rổ thưa dầu chảy ra dể dàng - dùng luôn để vớt hành phi ra sẽ mau ráo
cây vợt nhỏ vớt bọt và lợn cợn trong nước lèo khi nấu

Tất cả mình mua tại chợ Hàn Quốc H-Mart
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails