Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, November 5, 2014

Batter Dispenser / Quặng đổ bộtCho bột pha vào đây để đổ bánh xèo - đổ pancake - đổ bánh bèo
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails