Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, November 30, 2014

My ROAST TURKEY -- Thanksgiving 2014

Chúc mọi gia đình được no ấm!

2 comments:

Anonymous said...

Look yummy. Thanks chi . Luc nay chi ddep gai qua :-)

ChơnNghiêm Kitchenaid said...

Oh ... hahahaha...cám ơn ai đó nhé.

Related Posts with Thumbnails