Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 29, 2014

BÚN MẮM CÁ TRÈNÔi ... không chổ chê !!!
Hôm qua nướng heo quay - hôm nay còn nên nấu luôn nồi bún mắm !!!

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails