Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 29, 2014

DẦU HÀNH TỎI


DẦU HÀNH TỎI phi sơ để xào nấu.
Ôi !!! hôm nọ làm hành phi tỏi phi -- còn ít HÀNH TÍM + TỎI còn lại phi sơ nốt cho rồi - chứ mỗi lần nấu ăn là phải đứng lột sao làm biếng quá !!!
Cho vô keo còn cho vô bọc ziploc bag nữa ... để mai này dùng xong clean hủ cho nó dể đó mà ... lại thêm 1 cái màn làm biếng nữa.
Dạo này đai-ết ăn cầm hơi người em nó yếu làm sao - lòi lổ mũi và 2 lổ tai .... LOL
Đâm ra đổ bệnh LÀM BIẾNG trầm trọng luôn !!!
Vì cái bệnh làm biếng nên trí óc trở nên thông minh hơn !!! .... HAHAHAHA

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails