Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, November 10, 2014

Chảo nhôm - cách dưỡng và làm chảo không dính

 Seasoned and Treated aluminum woks
 washed with dishwasher soap
 dry them
 prepare: gloves - napkin - oil - ginger - long chopsticks
 highly suggested = GO OUT SIDE ... open space


 TOO HOT
 Thôi tiêu tùng rồi ............. QUÁ NÓNG .... CHẢY TIÊU LUÔN !!!

 MEDIUM HEAT FLAME - wait for 1 min. - add oil - use chopsticks rub ginger around wok to coat hot oil = do for 2-3 min -- DONE = LET COOL -- WASH WITH SOAP - AND DRY
 PUT ON HOT STOVE FOR DRIER WOK .... done with seasoning the wok -- it's ready for use = no more sticking food to the wok

 IT'S OK with dark marks -- as long as its no sticking !!!
 TREATED WOKS - clean and dry - store away until needed
 OOPSY !!! bad one
 TESTING TIME
 THỬ CHẢO bằng cách chiên trứng

 trứng tróc lóc = chảo đã được treated
 BEAUTIFUL !!!


Chúc mọi gia đình được no ấm!

1 comment:

Anh Nguyen said...

Con thích bộ chảo này lắm mà đợt về vn con quên mua. Đổ bánh xèo hay chiên trứng ăn sáng là tuyệt vời!

Related Posts with Thumbnails