Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, April 14, 2014

Sườn heo

 Mua trong Costco 1 vĩ này 2 miếng - thịt rất ngon và ít mỡ.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails