Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, April 8, 2014

Nước mắm đường dành để chiên cơm
1 lb đường thốt nốt
1 cup nước mắm
nấu tan đường với lửa nhỏ - và nấu tiếp cho tới khi cạn còn độ 2/3 là được - để nguội cho vô keo - để dành mỗi khi chiên cơm mang ra nêm -- mùi thơm tuyệt vời.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails