Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, April 24, 2014

Puff Pastry Sheet

Mua ở chợ Mỹ - để trong tủ đá (freezer) - hộp này bên trong có 2 tấm - mỗi tấm gấp làm 3.

No comments:

Related Posts with Thumbnails