Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, April 24, 2014

PULLMAN LOAF PAN CHICAGO METALLIC 461SC (SouthCarolina state?)
Bán tương tự trên Amazon.com đây Chicago Metallic 44650 #464S Individual Pullman Pan 
Cái bán trên Amazon thì size lớn hơn 
  • Top inside: 16" x 4"
  • Bottom outside: 15-3/4" x 3-3/4"
  • Depth: 4"
  • Material: 26 gauge aluminized steel
Còn cái của mình tìm mua được (Treasure hunt good) thì size 13 x 4 thẳng góc.

mình searched trên mạng thấy 1 cái giống CM 44615 Individual #461S 12/CS
giá: 
List Price: $252.00
Price: $156.21        

Đúng là hay không bằng hên - mình tìm mua được cũng là CM có 5$ thôi (YAHOO!!!) 
Chúc mọi gia đình được hạnh phúc!

No comments:

Related Posts with Thumbnails