Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, April 25, 2014

Orange - Cách cắt cam đãi khách.

Có người ngồi lột vỏ hết, rồi tách múi ăn. Mình thấy cách này rất đẹp và dể ăn nữa đấy.
Bổ đôi quả cam theo chiều ngang - mỗi phân nữa trái thì cắt xéo chia làm 4 -
Dể ợt mà dể ăn.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails