Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, May 3, 2012

Thịt đùi ram mặn
Món này ram lên ăn rất bắt cơm ... tuyệt vời khi ăn với canh bí nấu tép.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails