Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, October 27, 2007

Bột nếp rang

Bột nếp rang = bột bánh dẽo (fried glutenous flour)
bột nếp (glutenous flour) rang lữa số 3 độ 20 phút rờ thấy bột nóng là chín. Dùng cho vào nhân bánh trung thu, bánh bía hay bất cứ loại nhân nào cần độ dẽo dính.

No comments:

Related Posts with Thumbnails