Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, January 9, 2015

Tube TOFU
1.79$/ống đậu hủ trứng
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails