Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, January 19, 2015

BEEP POT STEW
 Sau 3 tiếng ninh ở lửa nhỏ riu riu --- thịt bò mềm rụng
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails