Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, January 28, 2015

DƯA CHUA Thái Lan

Gỡ ra khỏi bọc, rửa lại nước nhiều lần cho bớt chua và mặn.  Cắt vừa ăn + 2 Tbsp đường vào trộn lên - để ngấm đường 10 phút = Ăn rất ngon!

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails