Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, January 15, 2015

"CHÀ ĐỒ NHÔM" .........CHÙI ĐỒ NHÀ
Hôm nay mình thử ra tay xem có đúng như lời nói không nha.

Cũng đúng đó - nhưng chờ cho nó ngấm và nhả dơ trong khay nướng ra, mình chờ cũng 5-10 phút ... phải dùng bùi nhùi xanh chà cũng đã tay luôn chớ không phải chơi !!! Nhưng cũng khá sạch so với cái chưa được chà. Nhìn giờ mới thấy là mình bake rất nhiều - và chùi mỗi 3-4 tháng 1 lần không đủ ... phải mỗi lần mới giữ khay sạch được.

1 cup baking soda
1/2 cup hydrogen peroxide (mua ở tiệm bán thuốc)


source:
http://vir93-20.diply.com/viral-vines/things-been-cleaning-wrong/86503

 
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails