Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, August 12, 2014

Vanilla powder / extract and clearbột vani = vanilla powder -- ở dạng bột được dùng ở Âu Châu và Á Châu - có ở dạng nước vanilla extract và clear vanilla extract - ngoài ra còn trái vani (vanilla bean)

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails