Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, August 1, 2014

SALAD TRỘN DẦU MACADAMIA NUT OIL và WHITE WINE VINEGAR.

 Salad: butter lettuce - red top lettuce - tomato - cucumber
Dressing: sweet white onion - red onion - sugar - macadamia nut oil - white wine vinegar - garlic - ground black pepper - kosher salt - ground flax seedsChúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails