Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, August 2, 2014

Strawberry Jam / Mứt dâuLấy cuống ra khỏi trái dâu = cách làm ở đây
 1 lb strawberry + 1/2 cup sugar = cook 1/2 hr to reduce the liquid down to 1/3


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails