Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, August 2, 2014

STRAWBERRY .... How to take the stem off the easy way


rửa sạch
Từ đầu này thọt qua đầu kia đẩy cái cuống ra
 
 lựa ống hút cứng chút xíu

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails