Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, August 5, 2014

BUDDHA DELIGHT - HỦ TÍU XÀO THANH TỊNH

 BUDDHA DELIGHT - HỦ TÍU XÀO THANH TỊNH cho ngày chủ nhật.

(Mắt dạo này già nua hay sao mà chụp hình cứ mờ mờ, ảo ảo ... nhìn chóng mặt luôn! Đúng là a-ma-tưa mờ. Rầu ghê !!!
Xin lổi ACE nha...)


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails