Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, August 1, 2014

CANH CẢI XOĂN (baby kale) nấu giò sống.


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails