Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, November 29, 2010

Trứng Chim Cút luộc

Tuần rồi tôi mua vài vĩ trứng chim cút luộc để ăn với salade mấy hôm Thanksgiving - Trứng luộc ăn rất thơm và ngon -- để lên salade trông rất hấp dẫn.

No comments:

Related Posts with Thumbnails