Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, November 29, 2010

Cháo gà trứng cút

SO YUMMY!!! cháo gà trứng cút thiệt là hấp dẫn -- Sáng hôm sau ngày Thanksgiving tôi nấu phở gà cũng cho trứng cút -- cũng hấp dẫn luôn! Món cháo gà này tôi đãi sáng thứ 7. Gà, Gà, Gà ............... hết mấy ngày Thanksgiving và kẹt ở trong nhà từ hôm trưa thứ 3 vì Snow day.

No comments:

Related Posts with Thumbnails