Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, November 24, 2010

Gà dai kho gừng

Wow, không ngờ gà dai này kho cũng rất là ngon - kho kỷ 1 chút ăn rất thú vị. Gà dai này còn gọi là stew chicken dùng để nấu lấy nước ngọt - Mua giá rất rẻ khoãng gần 2$ gì đó 1 con thôi. Thường để bán trong tủ frozen.

No comments:

Related Posts with Thumbnails