Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, November 24, 2010

Crochet hats / Nón móc

Cái nón này em ChơnNguyệt làm 1 loạt cho những trẻ bên Ấn Độ - rồi cho tôi 1 cái mầu xanh này tôi thích nhất đây. Cám ơn CN.

No comments:

Related Posts with Thumbnails