Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, November 24, 2010

Chè khoai

đậu xanh cà nấu nhừ rồi cho khoai lang đỏ, khoai lang vàng, khoai mì, khoai môn - rồi đến bột báng ngâm nỡ - nấm mèo - bột khoai nấu chín - táo tầu - rong biển - cuối cùng cho ít bột dừa khô Thái Lan và nên đường -- cuối cùng khi nhất xuống thêm tí bột vani. Chè ăn rất thơm.

No comments:

Related Posts with Thumbnails