Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, April 22, 2013

Gia vị gói phải cắt từ đâu? Gói dưới đây là đã cắt đằng đầu gói này - khi quấn lại không nhìn thấy biết là gói bột gì cả
Ah! câu hỏi gì đơn giãn vậy? thì cắt đâu cũng được - có gì là quan trọng hở? 
Các mợ à, nếu chị em mình dùng hết cả gói gia vị thì đâu gì phải bàn đến - nhưng nếu dùng chỉ phân nữa gói thôi còn dư thì phải túm gói lại phải không nè - mà túm gói lại sao cho lần sau mình cần dùng đến thì biết là mình cầm cái gói gì?  Đây là vấn đề.
Tôi thì không cắt đằng đầu gói bột gia vị mà lại cắt đằng dưới gói - để khi túm lại vòng vòng thì cuối cùng chừa đúng cái tên của cái gói ra cho tôi dể nhận diện là cái gì.  Rất đơn giãn thế thôi.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails