Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, April 16, 2013

Cá Sơn La xấy khô chiên giòn

 
Cá Sơn La xấy khô công thức ở đây


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails