Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, January 17, 2012

Choàng cổ hay gài tóc


Chị em mà biết đan hay móc thì làm thử cái khăn này vừa gài ở cổ cho ấm hay có thể kéo lên trán gài mái cùng che 2 bên tai rất ấm và dể thương nữa.

Chúc mọi gia đình được hạnh phúc!

No comments:

Related Posts with Thumbnails