Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, January 16, 2012

Cái Vớt OXO

Cái vớt này hiệu OXO -- tôi tìm mua được ở Goodwill ... cũng tìm ra cái của quý này ở đấy - chỉ tốn có 2$ thôi -- còn mới toanh. 
Cái này dùng để vớt bánh trôi nước, bánh bột lọc, bánh lọt, bánh canh, vớt nui luộc, vớt xương hầm .... đại khái là vớt thích ơi là thích.  Mình phải có cái này trong cái collection nhà bếp thôi.

Chúc mọi gia đình được vui khoẻ nhen!

No comments:

Related Posts with Thumbnails