Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, July 28, 2014

"LỤC SẮC" BÁNH LỌT -- PASTEL COLOR.

 khuấy bột
 chuẩn bị mầu mình muốn làm
 chia bột
 dích mầu
 khuấy vào mầu vào từng tô bột đã chia

 chuẩn bị bột pha mầu
 chuẩn bị nước đá lạnh và khuôn ép bánh lọt (potato ricer)
 Khuấy từng mầu một

 xong 1 mầu - rửa nồi, rửa khuôn - làm mẽ mới mầu khác
1 gói bột bánh lọt Vĩnh Thuận
2 Tbsp bột năng
10 cup nước lọc
mầu food colors

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails