Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, July 5, 2014

GLUTEN POWDER - VITAL WHEAT STARCH

 500 gr bột mì đa dạng all purpose flour + 1 tsp GLUTEN = 500 gr bột bánh mì bread flour

No comments:

Related Posts with Thumbnails