Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, July 31, 2014

CÁNH GÀ RÔTI VỚI NẤM ĐÔNG CÔ.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails