Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, January 27, 2013

Trái tắt dài - Kumquats


Những ai ở xứ nóng có cây tắt nhỏ như vầy ... xin hảy hái vào ăn đi nhé sẽ giúp có vitamin C và sẽ không bị ho hay đau cổ -- Tôi qua Tucson hái về 1 ít, ăn rồi thành giền ... giờ phải mua ăn $4.99/lb


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails