Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, January 16, 2013

Chuối - Cách giữ lâu


 Chuối mua về nếu ăn không kịp sẽ mau thâm đen và chín mau -- tôi để ý thấy khi tôi mua Organic Banana thì thấy họ hay bọc đầu cuốn chuối lại dùng nylon wrap -- tôi về làm thử thấy WOW!!! Tôi có thể giữ chuối tuơi như thế này gần 2 tuần đấy...
các bạn thử nhé.Chúc mọi gia đình được no ấm!

1 comment:

Anonymous said...

hay! thanks sis

Related Posts with Thumbnails