Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, January 16, 2013

Dao bén .... Ôi, đau quá!!!

Hôm nay tôi dọn dẹp cả buổi sáng, rồi mang đồ đi ra Goodwill cho - cho không thì đâu có gì, mà lại thả vào tiệm đi 1 vòng mới thành chuyện -- vốn là tôi lâu lâu thả vào đi Treasure Hunt đồ nhà bếp -- tôi và chổ để đồ muỗng nĩa dao kéo xem, vừa đút tay vào là la làng lên: Ay Ya!!! đứt tay rồi ... nhìn ra thì con dao này đã cắt tay tôi ngọt 1 đường khá xâu ... máu tuông ra nhỏ giọt thấm ướt cả góc cái khăn giấy tissue tôi có trong túi áo lạnh - người làm trong tiệm đứng gần đấy thấy vậy vội chạy đi lấy cho tôi 1 cái alcohol wiper và 1 cái bandage bọc lại chổ đứt tay đó và cô ta xin lổi tôi liên miệng -- thật tội nghiệp -- nhưng tôi lại vui cười nói: "tôi không sao, nhưng tôi nhứt định phải mua con dao này." Tôi đem con dao ra trả tiền, cô cashier bấm bấm rồi nói tôi 75 cents............."WHAT? THATS ALL?" tôi bị đứt tay bởi con dao 75 cents thôi sao? -- tôi mang về dùng cả buổi chiều nay - con dao này nó bén hơn cả các con dao mà tôi đã từng trả hơn 100$ cho 1 con -- tôi thích quá, dẹp hết mấy con dao xịn đi và dùng con dao này từ chiều hôm nay.... LOL!!!

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails