Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, January 22, 2013

Kem xầu riêng Mua 1 trái xầu riêng tươi về gỡ từng múi ra và gói vào từng tấm nylon - cho vô bọc ziplock - gài kín không thôi cả cái freezer của mình sẽ thơm mùi xầu riêng.  Để vài giờ đông đá - đem ra ăn như ăn kem lại giãm được lượng béo của sữa.  Con gái mình mê lắm!

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails