Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, January 17, 2013

Giá - môi tráng bánh cuốn

 size này 1/2 cup
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails