Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, June 24, 2012

Trứng chiên tình yêu
làm theo cách ở đây.
http://www.youtube.com/watch?v=tn2Z6H65qGc&feature=player_embedded
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails