Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, October 5, 2009

Khăn chòang cổ mùa thu

Mùa thu là mua đeo khăn để chống lạnh - tôi rất thích đeo khăn - hàng năm tôi chọn 1 mầu chính thích hợp cho mình - năm nay tôi chọn mầu nâu là chính - vào Hancock Fabrics lựa những lọai vải sheer mõng - mua vải khổ 45 inc (nếu mua vải khổ 60 inc thì càng tốt) 3/8 yd khõang 13-1/2 inc - Nhớ là nhờ người cắt vải cho mình vải thay vì dùng kéo cắt - như thế sớ vải sẽ được thẵng - Đem về mỡ lò bếp lên mình cầm cạnh vải xé hơ lửa thì sẽ chận lại đường chỉ tưa -- thật nhanh gọn.
Đeo khăn chòang cổ là 1 cách trang trí có mỹ thuật mà không quá rườm rà đối với người có tuổi.

No comments:

Related Posts with Thumbnails