Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, October 5, 2009

Berries Jam

Đã đến mùa làm Jam rồi -- ngòai chợ bán rất nhiều lọai berries khác nhau -- mọi năm tôi làm BlackBerries Jam - năm nay tôi làm Mix berries (blackberries + blueberries + Rasberries) Tất cả rửa sạch cho vào nồi nấu ra nứơc - nấu thêm 30 phút - đem đong bao nhiêu lường trái cây thì bao nhiêu lường đường - nấu thêm 30 phút nữa - nhất xuống cho vào keo lúc còn nóng - đậy nắp chặc để nguội - để tủ lạnh ăn quanh năm.

No comments:

Related Posts with Thumbnails