Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, October 9, 2009

100909 lunch for Daddy

Hôm nay cho Daddy ăn light chút hả -- SALAD và FRUITS thôi

No comments:

Related Posts with Thumbnails