Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, October 5, 2009

Chùi nồi inox

Nồi nấu vài tuần để sẽ bị dính dầu dơ - chỉ cần xịt 409 để 5 phút (có thể rắt thêm baking soda lên) dùng sponge chà mạnh 1 tí là bóng lóang như mới - Có thấy tui ngoắc trong hình cái ấm nước sạch bóng lóang trên hông? hahahahha....
Happy cleaning!!!

No comments:

Related Posts with Thumbnails