Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, February 17, 2013

Nutty Caramel Popcorn


công thức ở đây - chỉ có khác là thêm đậu, hạnh nhân (almond sliced) và nho khô = hơn cả tuyệt vời

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails