Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, February 26, 2013

Garlic Pasta and Parmesan CheeseHomemade Fettuccine Pasta làm mì egg noodle - cắt cọng lớn dầy cán số 4
2 tsp bơ chảy ra
1 tsp bột tỏi bánh mì trộn vào bơ - cho noodle vào đảo lên
Parmesan cheese bào xợi rắt lênChúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails