Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, February 21, 2013

Mứt sen


công thức làm theo ở đây

vừa làm sau 1 ngày thì ăn mềm ngon lắm - tôi để ngoài hong gió tới 3 ngày hơi khô - vả lại lần này tôi mua hạt sen cũng không được ngon nữa.  Nhất định lần sau sẽ thử làm lại công thức này.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails